Stetoskop-icon Heart-icon Plaster-icon Term-icon

MROWIŃSKA DOBROSŁAWA

psychiatra

Udziela konsultacji psychiatrycznych dla osób powyżej 18 roku życia. Zajmuje się diagnozą, wsparciem i leczeniem osób w trudnych, kryzysowych sytuacjach życiowych, jak również z zaburzeniami i chorobami psychicznymi takimi jak: zaburzenia nastroju, depresja, zaburzenia lękowe, uzależnienia, zaburzenia odżywiania, zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne, zaburzenia osobowości.

W 2010 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W latach 2011 - 2018 pracowała w Szpitalu Psychiatrycznym - początkowo w WSzZ w Toruniu, w ramach szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii, a następnie w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. 
Od kilku lat pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych oraz w Całodobowym Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień, gdzie zajmuje się leczeniem oraz wsparciem terapeutycznym. Od 3 lat jest również związana z Towarzystwem Autyzmu w Toruniu. 

Obecnie pracuje w Ośrodku Medyczno Psychologicznym "Vide", gdzie zajmuje się pomocą osobom uzależnionym, wsparciem ich rodzin oraz diagnozą i leczeniem w ramach Poradni Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.

Swoją wiedzę i doświadczenie systematycznie wzbogaca poprzez konferencje, kursy i szkolenia z zakresu psychiatrii i terapii. Ukończyła dwuletnie Studium Dialogu Motywującego oraz pierwszy stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Prywatnie prowadzi szczęśliwe życie rodzinne.
Poza medycyną jej pasją jest podróżowanie, fotografia i sport.