Temp-image
Stetoskop-icon Heart-icon Plaster-icon Term-icon

Zaświadczenia Lekarskie

Zwolnienie lekarskie L4 (ZUS-ZLA)

Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad chorym członkiem rodziny można wystawić wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny.

 

Przy wystawianiu zaświadczenia lekarskiego należy brać pod uwagę stan zdrowia ubezpieczonego, ale również rodzaj i warunki jego pracy

Zaświadczenie o stanie zdrowia

Informacje o stanie zdrowia na podstawie dokumentacji medycznej, druki N9, zaświadczenia dla żłobków oraz przedszkoli.