Ewaweber

WEBER EWA

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetologii

Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku. Posiadam specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych i diabetologii. W 2016 roku uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas pracy w Klinice Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, w Oddziałach Chorób Wewnętrznych i Poradni Diabetologicznej.
W swojej pracy zawodowej dużą uwagę zwracam na edukację i ścisłą współpracę z pacjentem. Dodatkowo kładę nacisk na maksymalne wykorzystanie dynamicznie rozwijających się technologii monitorowania i leczeniu cukrzycy. Swoje kwalifikacje zawodowe podnoszę uczestnicząc w zjazdach naukowych i szkoleniach.