Temp-image
Stetoskop-icon Heart-icon Plaster-icon Term-icon

Osocze bogatopłytkowe w ortopedii

CZYM JEST OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE?

Osocze bogatopłytkowe to preparat pozyskiwany z krwi własnej pacjenta, który zawiera skoncentrowane płytki krwi. Poprzez podanie koncentratu płytek krwi stymuluje się naturalny proces gojenia tkanek.

CZYM SĄ PŁYTKI KRWI?

Płytki krwi, nazywane również trombocytami, to niewielkich rozmiarów fragmenty olbrzymich komórek szpiku kostnego – megakariocytów. Płytki krwi inicjują proces krzepnięcia krwi i biorą udział w procesach gojenia się ran.

JAK DZIAŁA OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE?

Zawarte w osoczu bogatopłytkowym płytki krwi uwalniają szereg czynników wzrostu, które wzmagają procesy regeneracyjne uszkodzonych tkanek. Aktywowane płytki krwi uwalniają transformujący czynnik wzrostu β 1 (TGF-β 1 ), płytkopochodny czynnik wzrostu (PDGF), insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (IGF-1), czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF), nabłonkowy czynnik wzrostu (EGF), czy czynnik wzrostu fibroblastów (FGF). Osocze zawiera również inne substancje, których wspólne działanie istotnie wzmaga procesy regeneracyjne uszkodzonych tkanek.

CZY PODANIE OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO JEST BEZPIECZNE?

Podanie osocza bogatopłytkowego jest całkowicie bezpieczne, ponieważ używany jest autologiczny produkt, a więc taki, który pozyskiwany jest organizmu własnego pacjenta.

JAK ODBYWA SIĘ ZABIEG Z UŻYCIEM OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO?

Do pozyskania osocza bogatopłytkowego używa się krwi własnej pacjenta. Proces pobrania krwi zasadniczo nie różni się od tego, który rutynowo wykonuje się do oceny morfologii krwi. Jednakże do poboru krwi w celu pozyskania osocza bogatopłytkowego używa się wyspecjalizowanych probówek zapewniających bezpieczeństwo dalszej procedury zabiegu. Po pobraniu krwi pełnej z żyły w okolicy zgięcia łokciowego do specjalnej probówki, umieszcza się ją w dedykowanej do tego celu wirówce. Po odseparowaniu od siebie elementów stałych (komórek) i płynnych (osocze) krwi, do strzykawki pobiera się bogatą w płytki krwi frakcję osocza, którą natychmiast podaje się pacjentowi w miejsce uszkodzonej tkanki.

JAK NALEŻY SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO ZABIEGU Z UŻYCIEM OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO?

Zabiegi z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego nie wymagają specjalnego przygotowania ze strony pacjenta. Jednakże bezwzględnie należy zaprzestać stosowania Aspiryny i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) typu Ibuprofen, Diklofenak, Naproxen, Ketoprofen itp. na co najmniej 6-3 przed zabiegiem. Zaleca się nawodnić organizm na dzień przed i w dniu zabiegu poprzez spożycie większej niż zwykle ilości płynów. Przed zabiegiem nie zaleca się spożywania alkoholu.

JAKIE SĄ PRZECIWSKAZANIA DO ZABIEGU Z UŻYCIEM OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO?

Osocza bogatopłytkowego nie powinno stosować się u pacjentów, u których stwierdzono krytyczną małopłytkowość, niestabilność hemodynamiczną, posocznicę, lokalną infekcję w miejscu zabiegu, choroby autoimmunologiczne, ostrą przewlekłą infekcję, przewlekłą patologię wątroby, choroby wirusowe, choroby nowotworowe (zwłaszcza krwi i kości). Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) oraz spożywanie alkoholu znacznie ograniczają funkcję płytek krwi.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PO ZABIEGU Z UŻYCIEM OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO?

Bezpośrednio po zabiegu z użyciem osocza bogatopłytkowego nie należy skorzystać z sauny, stosować gorących kąpieli oraz uprawiać nadmiernych aktywności fizycznych. Należy dbać o higienę okolic miejsca podania. Bezwzględnie nie należy stosować niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) przez 7-10 dni. Nie należy również nadużywać alkoholu przez okres 2 tygodni. Pełen efekt działania osocza bogatopłytkowego obserwuje się w przedziale 4-6 tygodni po zabiegu. W zależności od stanu pacjenta lekarz specjalista zaleca powtórzenie zabiegu 1-3 krotnie.