REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU INTERNETOWEJ REJESTRACJI PACJENTÓW
MEDYK DLA CIEBIE SP. Z O.O.


§ 1 Postanowienia wstępne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Pacjentów Medyk Dla Ciebie Sp. z o.o. z Systemu Internetowej Rejestracji Pacjentów zamieszczonego na stronie internetowej www.medykdlaciebie.pl, zwanego dalej „systemem”
2. Właścicielem i administratorem Systemu jest Medyk Dla Ciebie Sp. z o.o.
3. W celu prawidłowego korzystania z Systemu zaleca korzystanie z następujących przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.
4. Medyk Dla Ciebie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności Systemu lub modyfikacji zakresu świadczonych usług ze względów technicznych.
5. Korzystanie z Systemu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2 Zasady rejestracji Pacjenta w Poradni Psychiatrycznej

 

Ma Pan/Pani prawo do odwołania konsultacji (osobistej lub online) najpóźniej na 12 godziny przed planowanym terminem jej wykonania w godzinach pracy rejestracji wskazanych na stronie internetowej Medyk Dla Ciebie Sp. z o.o. W celu odwołania wizyty prosimy o kontakt telefoniczny 56 641 79 55 lub mailowy: rejestracja@medykdlaciebie.pl. Pacjent, który nie zgłosił się na wizytę lub nie odwołał jej w wyznaczonym czasie jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.

Więcej informacji na temat zasad rejestracji znajdą Państwo w naszym Regulaminie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją 56 641 79 55. 

Rejestracja czynna jest w godzinach 10:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku.

§ 3 Zasady rejestracji Pacjenta


1. Z systemu rejestracji internetowej mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.
2. Dostęp do systemu Rejestracji Internetowej odbywa się na podstawie loginu oraz indywidualnego hasła dostępu.
3. Zalogowanie się do systemu rejestracji internetowej odbywa się na stronie internetowej www.medykdlaciebie.pl (zakładka rejestracja)
4. Pacjent powinien uzupełnić/uaktualniać dane kontaktowe (numer telefonu, adres zamieszkania, pesel).
5. Medyk Dla Ciebie Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Pacjenta hasła dostępu jakiejkolwiek osobie trzeciej.
6. System jest dostępny dla Pacjentów całodobowo.
7. Rejestracja w gabinecie możliwa jest z wyprzedzeniem nie przekraczającym 7 dni.
8. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji Pacjent otrzymuje automatycznie, drogą elektroniczną na adres e-mail potwierdzenie zaplanowanej wizyty, pod warunkiem, iż Pacjent podał prawidłowy adres e-mail oraz wyraził na to zgodę.
9. Informacja o rezygnacji z wizyty powinna być przekazana przez Pacjenta (osobiście w godzinach otwarcia placówki od pon do pt 8:00 - 18:00, telefonicznie od pon do pt 10:00 - 18:00 lub przez swoje konto internetowe) najpóźniej na 12 godziny przed terminem wizyty.
10. Pacjent, który nie zgłosił odwołania wizyty w wyznaczonym czasie lub wizyta nie została zrealizowana, może być pozbawiony dostępu do rejestracji internetowej.
11. Prawo do korzystania z rejestracji internetowej może być też odebrane Pacjentowi za nieprzestrzeganie tego Regulaminu oraz za:
a) próby nieautoryzowanego dostępu do Systemu,
b) czynności zmierzające do uszkodzenia lub destabilizacji pracy Systemu rejestracji,
c) wprowadzenie przez użytkownika nieprawdziwych lub fikcyjnych danych.
12. Pacjent rejestrujący się z wyprzedzeniem (internetowo / telefonicznie) ma obowiązek upewnić się czy wizyta, którą zaplanował jest aktualna.
13. W przypadku nagłych zdarzeń losowych, np. choroba lekarza, Medyk Dla Ciebie Sp.z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty w ustalonym terminie.
14. Pacjent, który ma zablokowane dostęp do konta internetowego ze względu na złamanie regulaminu, może odblokować dostęp bezpośrednio w placówce Medyk Dla Ciebie Sp. z o.o. - koszt 100zł


§ 4 Postanowienia końcowe


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Medyk Dla Ciebie Sp z o.o.
2. Medyk Dla Ciebie Sp z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wszelkie narzędzia informatyczne umożliwiające połączenie z Systemem, które nie są przez nią autoryzowane.
3. Medyk Dla Ciebie Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
4 . Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Medyk Dla Ciebie Sp z o.o.