Stetoskop-icon Heart-icon Plaster-icon Term-icon

CHWARŚCIANEK AGATA

rezydentka chirurgii

Jestem absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy.
Obecnie pracuje w Klinice Chirurgii Ogólnej Gastroenterologicznej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.
Jestem aktywnym członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich.
Interesuje się chirurgią minimalnie inwazyjną , chirurgią endoskopową oraz zabiegami z zakresu medycyny estetycznej. Wykonuje drobne zabiegi chirurgiczne oraz USG point of care.
W 2023 r. ukończyłam kurs USG jamy brzusznej w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii.
Od 2024 r. posiadam certyfikat z zaawansowanych technik stosowania Aminokwasowej Terapii Zastępczej Jalupro.
W czasie wolnym uprawiam różne dyscypliny sportowe i podróżuje.