Psycholog

ŚWIERCZ-KALWAS JOANNA

psycholog dla dzieci i młodzieży

Psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży zaprasza na indywidualne konsultacje w przyjaznej atmosferze dającej poczucie bezpieczeństwa.
Rodzicom/opiekunom udziela porad w zakresie trudności wychowawczych, wspierania rozwoju dziecka oraz relacji rodzinnych. Prowadzi diagnostykę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży.
W 2008 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, specjalność wspomaganie rozwoju. Od tego czasu jest aktywna zawodowo w zakresie pracy z dziećmi i rodziną. 
Swoją wiedzę i doświadczenie wzbogaca o kursy i szkolenia z zakresu psychoterapii behawioralno - poznawczej dzieci i młodzieży, diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych, terapii dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, diagnozy neuropsychologicznej dziecka, pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie. 

Co warto wiedzieć przed pierwszą wizytą?
Pierwsze spotkanie odbywa się z rodzicami, aby porozmawiać o problemach, trudnościach dziecka oraz ustalić plan terapii. 
Następnie rodzice są zapraszani wraz z dzieckiem, by psycholog mógł je poznać, zgłębić istotę problemu. Sesje mają formę zabawy, rozmowy tak, by specjalista mógł przeprowadzić obserwacje w komfortowej dla dziecka atmosferze. 
W rezultacie psycholog wraz z rodzicami omawiają wspólne działania mające na celu pomoc dziecku w trudnej dla niego sytuacji.

Zarejestruj telefonicznie w godzinach 11-17 od poniedziałku do piątku  +48 56 645 87 57